گروهخوانی

بایگانی برچسب: نویسندگی

معلمان کتابخوانی من

تا جایی که به خاطر می‌آورم، همیشه با آموزش روح و روانم عجین بوده است. تا زمانیکه تجربه ای نه چندان خوش، دید من را از آموزش کمی مختل کرد و باعث شد که برای دانستن آنچه که نمی‌دانم به کتاب‌ها رجوع کنم. معلمانی بی‌ادعا و ارزان‌قیمت و در عین حال بسیار ارزشمند و گران […]