گروهخوانی

بایگانی برچسب: كتابخواني

كتابكت

داستان کتابکت، دوست و همراه تازه من

اپیزود اول داستان کتابکت تب بازار آموزش در ایران همه گیر شده است. من فکر می­کنم یکی از دلایلش هم این است که افراد شرکت‌کننده در کلاس فکر می‌کنند که برای انجام کاری خارج از تخصص خودشان، کافی نبوده و برای همین مکرر به افراد دیگری – که اتفاقا برعکس آنها فکر کرده و تصورشان […]