گروهخوانی

تماس

در تماس باشیم

سلام دوستان خوب ما؛ اگر در مورد کتبی که خوانده شده سوالی دارید با ما در ارتباط باشید. همچنین اگر پیشنهادی دارید برای کتابخوانی گروهی و گروهخوانی در کنار ما، بازهم قلم رنجه کرده و برای ما بنویسید.

ایران، تهران
info@goruhkhani.com
09027476624